09128000922

Figure out Your Dream

Figure out Your Dream

رویای خود را تصور کنید

بسیاری از ما در زمان کودکی رویای عروس و داماد شدن را در سر داشته ایم. آقایان معمولا آرزو داشته اند مانند شاهزاده ی سوار بر اسب سفید یار خود را پیدا کنند و به خانه ببرند. خانم ها هم شاید بارها و بارها مانند سیندرلا در شب عروسی خود درخشیده اند.
هرکسی در ذهن خود شب عروسیش را به گونه ای خاص  تصویر سازی کرده است. که این تصویر سازی می تواند از انتخاب تم، رنگ، خاطره ای از یک واقعه، تجلی یک فرهنگ، باور خانوادگی و یا حتی بیشتر پیامی قلبی به عزیزان و میهمانانشان باشد.

مشاوران خبره در تیم تشریفاتی سورینو با ذوق هنری که دارند و همین طور با گرفتن تست های تصویری مبنی بر سلیقه یابی از شما عروس و داماد  رویایتان را شناسایی می کنند. 
مهم این است که آن چه از ذهن شما می گذرد و از گذشته ی دور و نزدیک رویای شما بوده، به واقعیت مبدل شود.
تنها کافی است هر آن چه را تصور می کردید با تیم مشاوران و مجریان مراسم در میان بگذارید.