09128000922

Customized Wedding Book

Customized Wedding Book

عروسی خود را سفارشی سازی کنید 

تیم تشریفاتی سورینو با توجه به شناختی که نسبت به شما و رویایتان پیدا کرده است و همچنین پرفورمنس ها، دیزاین ها، نحوه ی سرو پذیرایی و هر آن چه که توسط عروس و داماد یعنی شما از قبل انتخاب شده پروپوزالی تهیه می کند.

این پروپوزال که از ابتدا تا انتهای مراسم ریز به ریز با جزئیات کامل از نحوه ی اجرای جشن نوشته  شده در اختیار شما قرار می گیرد. شما با مطالعه پروپوزال مراسمتان هر آن چه که نیاز به تغییر دارد و هر آن چه که نظرتان راجع به آن عوض شده است، را به تیم تشریفاتی سورینو اطلاع دهید تا اصلاح شود.
و در آخر در صورت تایید تمام پروپوزال همراه با تیم تشریفاتی سورینو به مرحله ی بعد یعنی تجربه ی رویا خواهیم رفت.